Wybierz region

Wybierz miasto

  XVII RADOMSKIE MAŁE FORMATY- konkurs fotograficzny

  Autor: naszemiasto@naszemiasto.pl

  2005-09-05, Aktualizacja: 2005-09-05 15:30 źródło: Naszemiasto.pl

  Organizator: Radomskie Towarzystwo Fotograficzne Termin zgłoszenia: 05.09.2005 Termin rozstrzygnięcia: 30.09.2005 PREZYDENT MIASTA RADOMIA Radomskie Towarzystwo Fotograficzne KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH "ŁAŹNIA" ...

  Organizator: Radomskie Towarzystwo Fotograficzne
  Termin zgłoszenia: 05.09.2005
  Termin rozstrzygnięcia: 30.09.2005

  PREZYDENT MIASTA RADOMIA
  Radomskie Towarzystwo Fotograficzne
  KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH "ŁAŹNIA"
  organizują

  Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny XVII RADOMSKIE MAŁE FORMATY

  Pod patronatem Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB RP w Warszawie

  REGULAMIN

  Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.Tematyka i technika prac jest dowolna. Prace wykonane w różnych technikach i przetworzone komputerowo będą traktowane na równi z pracami czarno- białymi i barwnymi wykonanymi metodą tradycyjną.

  Format zdjęć od 15x21 cm do 20x30 cm. Zdjęcia mogą być (nie muszą) oprawione, lecz format ostateczny oprawy nie może być większy jak 25x35 cm.Każdy autor może nadesłać, samodzielnie wykonane, max 4 prace czarno-białe lub barwne (lub łączone), podając na odwrocie każdej pracy drukowanymi literami:
  tytuł pracy, imię nazwisko i dokładny adres autora.

  Nadesłany zestaw (tylko 4 zdjęcia) może być przez Jury rozdzielony i Jury ma prawo każdą pracę w zestawie, rozpatrywać jako pracę pojedynczą.Każdy autor wnosi opłatę organizacyjną (druki i porto) w wysokości 25 zł
  na konto RTF w BISE S.A. I O/ Radom nr 54 1370 1154 0000 1701 4642 3100 z dopiskiem
  Konkurs Fotograficzny RMF.
  Nadesłane, a nie opłacone prace nie będą przedstawione Jury i nie będą odesłane autorowi. Do oceny i wytypowania prac na wystawę pokonkursową, zostanie powołane przez organizatorów Jury, które również przyzna nagrody ufundowane przez :
  - Prezydenta Miasta RADOMIA,
  - Medale (Złoty, Srebrny, Brązowy) Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB RP w Warszawie,
  - Medal Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Radomiu.
  oraz wyróżnienia dołączone do medali- ufundowane przez Laboratoria i Studia Fotograficzne w Radomiu:
  - Studio cyfrowe FOTO MEDIA Zdzisław Słomski ul. Malczewskiego 6,
  - KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH "ŁAŹNIA"
  - Laboratorium Best Foto Punkt ul. Malczewskiego 21,
  - STOWARZYSZENIE FOTOGRAFÓW ZAWODOWYCH,
  - Sp.z o.o. Oddział EMPiK FOTO Laboratorium KODAK Express pl.Konstytucji 3 Maja 8,
  - Laboratorium KODAK Express ul.Traugutta 7 i Żółkiewskiego 4 w Radomiu.

  Decyzja Jury w przyznawaniu nagród jest ostateczna.
  Prace w płaskich i sztywnych opakowaniach należy przesłać drogą pocztową na adres :

  Radomskie Towarzystwo Fotograficzne
  skr. poczt. nr 15
  26-609 RADOM 11

  lub osobiście KŚT "ŁAŹNIA" ul. Żeromskiego 56 w Radomiu, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Fotograficzny XVII RMF

  Terminarz:
  - Nadsyłanie prac 05.09. 2005r
  - Obrady Jury 18.09. 2005r
  - Informacja o wynikach 30.09. 2005r
  - Otwarcie wystawy 18.10. 2005r
  - Zwrot prac do autorów 28.02. 2006r
  - otwarcie Wystawy 18.10.2005 r. o godz.18.00 w KŚT "ŁAŹNIA" Żeromskiego 56 w Radomiu (podany termin i godzina, jest równocześnie zaproszeniem autora na otwarcie wystawy -na koszt własny).
  - odesłanie prac i katalogu do 28.02.2006r. po ekspozycji wystawy na terenie kraju.

  Prace zostaną zwrócone autorowi w Jego opakowaniach, jeśli w nadesłanych opakowaniach nalepki adresowe nie przekroczą wymiaru 10 x 10 cm. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prace zagubione lub uszkodzone w transporcie pocztowym. Organizatorzy mają prawo do publikacji zdjęć w prasie, telewizji i internecie www.republika.pl/rtf ; www.rtf.end.pl i http://free.art.pl/fotoklubrp w celach promocji konkursu.
  Autor nadsyłający na konkurs prace zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu, który obowiązuje również organizatorów.


  Formularz zgłoszeniowy

  Informacje ze strony artserwis.pl


  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.