Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Materiał informacyjny Miasto i Gmina Sztum

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 września 2023r. w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust.1, pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego obręb 1 miasta Sztum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 26 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.

Projekty ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będą dostępne:
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pok. nr 40, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, - w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum: www.sztum.bip.pl/ochrona środowiska oraz www.sztum.bip.pl/ogłoszenia i wykazy.

Dyskusja publiczna nad przyjęty w projektach zmiany planów rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicz 39 w Sali nr 33:

1) dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole w dniu 15 maja 2024 r. o godz.13:00.
2) dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów przy ul. Kochanowskiego obręb 1 miasta Sztum w dniu 15 maja 2024 r. o godz.14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz z art. 46 pkt 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi lub wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2024 r.:

- w formie pisemnej do: Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
- za pomocą platformy ePUAP: /1h0eh5n1vz/skrytka

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski do projektów planów należy składać na druku dostępnym na stronie internetowej: www.sztum.pl/dla inwestora/zagospodarowanie przestrzenne planowanie przestrzenne/wnioski/pismo dotyczące aktu planowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie 21 dni od ustalonego terminu składania uwag.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Bartosz Mazerski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na sztum.naszemiasto.pl Nasze Miasto